Правилник

ПРАВИЛНИК ЗА РЕДА И НАЧИНА НА ЗАПИСВАНЕ, ПЛАЩАНЕ И ИГРА НА ТЕНИС КОРТОВЕ „ЧЕРНО МОРЕ-ЕЛИТ“

1. ЗАПИСВАНЕ И ПЛАЩАНЕ

1.1. Игра с треньор / Индивидуален час или Tенис школа/

Записването за тенис става в офиса на Клуба и е за цял месец. Дължимите суми според ценоразписа се заплащат най-късно до 30-то число на предходния месец. Незаплатилите предварително не се допускат до участие в заниманията по тенис.

Обучението на деца в тенис школата, наред с упражненията за изучаване на техниката при изпълнение на ударите, включва и занимателни игри със състезателен характер, които имат за цел да покажат физическите възможности на всяко дете, както и да допринесат за развитието на качества като самоувереност, лидерство, отдаване и съревнователен дух.

Играещи, които не са присъствали на тренировка по лични причини не се компенсират от Клуба.

Тренировки, непроведени поради лошо време и клубни събития се компенсират от Клуба.

В края на всеки тренировъчен месец, желаещите да продължат уведомяват за това в офиса на Клуба и заплащат за следващия месец. Незаплатилите автоматично отпадат за следващия график и техните места се заемат от други желаещи.

Анулиране на резервация за индивидуален час с треньор може да се прави минимум 24 часа предварително чрез уведомяване в офиса на клуба. В противен случай часът не се компенсира от Клуба.

1.2. Свободна игра

Включва само ползване на корт, без участието на трeньор. При наличие на свободни часове, членовете и посетителите могат да правят единични резервации. Резервации се приемат по телефон или лично в офиса.

Клубът гарантира единствено платени и направени чрез офиса резервации. В противен случай Клубът запазва правото си да продаде резервирания час.

Членовете, чакащи резервации, се уведомяват лично или по телефона в най-кратък срок. Членовете и посетителите, започнали часа си със закъснение следва да освободят корта навреме за следващия час. В случай на резервация на няколко часа Клубът гарантира единствено предплатените в офиса резервации.

1.3. Абонамент

Абонаментът представлява ангажиране на определени кортовете в желаните часове за определен сезон и е валиден само срещу предварително заплащане на пълната сума.

Всички абонати получават компенсация за пропуснати часове поради лошо време и клубни събития в рамките на сезона. В този случай резервация на часове може да се направи предварително в офиса на клуба съобразно свободните часове в клубния график.

Компенсации за пропуснати часове по лични причини на играещите не се дават.

2. ЧЛЕНСТВО

Членуването в Клуба е доброволно. Осъществява се чрез попълване, подписване и подаване в офиса на молба, с която кандидатът се съгласява да спазва настоящия Правилник. Клубът гарантира конфиденциалност на личните данни.

Ръководството на Клуба си запазва правото да променя условията за членуване или метода на одобряване на членството. Членството се прекратява с неучастие в дейността на Клуба, което се констатира по съответните отчетни документи. Клубът може да прекрати членските права на член, който нарушава Правилника.

3. ИГРА

Тенис кортовете могат да бъдат използвани само за игра на тенис. Играещите трябва да бъдат в спортен екип и маратонки за червен корт.

Тренировките се провеждат по предварително обявен месечен график с времетраене 55 мин. Пет минути се предвиждат за изчеткване на корта и пръскане (задължение на Клуба) и смяна на играчите. При напускане на корта играчите са длъжни да почистят маратонките си.

Всеки член и посетител на Клуба трябва:

  • да спазва настоящия Правилник;
  • да се съобразява с удобството на останалите членове и посетители;
  • да пази имуществото на Клуба;
  • да носи отговорност за личните си вещи.

Ръководството на Клуба и неговите служители трябва:

  • да съобщават своевременно за промени в Правилника;
  • да контролират спазването на Правилника за вътрешния ред от всички членове и посетители на Клуба;
  • да предоставят високо качество на услугите;
  • да поддържат спортните съоръжения в технически изправен вид.